Ménfőcsanaki Aranygrádics
Tehetségpont
TP 141 001 084

Üdvözöljük weblapunkon!

Iskola

„Az életcél boldogság, de előbb
Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd,”
Petőfi Sándor

Tisztelt látogató, üdvözöljük a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola weblapján, mely betekintést nyújt életünkbe és közelebb hozza Önhöz iskolánkat. Reméljük, hogy honlapunk segítséget nyújt ahhoz, hogy akár leendő látogatóként, diákként vagy szülőként megismerje munkánkat és az általunk rendezett programokat. Ha valamilyen információt nem talál, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@petofi-gyor.sulinet.hu e-mail címen.

Köszönjük a látogatását!
2015. február 24.

Versenyeink a Petőfi-hét keretében. Várjuk az iskolák jelentkezését.

Intézményünk a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola a Petőfi-hét alkalmából a következő versenyeket hirdeti meg:

Vásárhelyi Pál Természettudományi Verseny

Iskolánk a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola 2016 tavaszán a Petőfi-hét keretein belül az idén először, de hagyományt teremtve új természettudományi városi versenyt indít.
A verseny Időpontja:2016.03.07. de 10 óra
A verseny helye: Győr-Ménfőcsanak, Kisdobos u.5-7
A verseny célja: a természettudományos tantárgyak népszerűsítése.
A verseny tantárgyai: biológia, földrajz, kémia, fizika.
A verseny résztvevői: 4 fős csapatverseny (2 fő 7. és 2 fő 8. osztályos tanuló)
Nevezési díj: Nevezési díj nincs. A nevezéseket email-ben a titkárság@petofi-gyor.sulinet.hu
címre kérjük beküldeni, a csapat nevének ill. a csapattagok nevének feltüntetésével. Nevezni
2016.jan. 29.-ig lehetséges.
A verseny lebonyolítása: A verseny két részből áll.

 1. Tablókészítés színes kartonpapírra később megjelölt témakör feldolgozásával, illetve egy 13+1 TOTO kitöltése és beküldése. Beküldési határidő: 2016.02.26.
 2. Vetélkedő az iskolában a kiküldött témák alapján

Felkészülési témakörök:
BIOLÓGIA

 1. Távoli tájak élővilága
 • az éghajlati övezetekhez tartozó területek elhelyezkedése növény-és állatvilága.

(forró övezet: esőerdő,szavanna,sivatag
 mérsékelt övezet: mediterrán,lombhullató erdő, hegyvidék,füves puszta, tajga
hideg övezet: tundra, sarkvidék, csalánsejt, szila)

 • a víz –vízpart életközössége, tengerek élővilága.
 • a víz, mint élőhely és az ahhoz való alkalmazkodása az élőlényeknek

(hőmérséklet, nyomás, fényviszonyok, légzési gázok, sókoncentráció)

 • fogalmak.(életközösség,tápláléklánc,szimbiózis,parazitimus,asztalközösség,

migráció, plankton, telepes élőlény, kétlaki, egysejtű,  )
Javasolt irodalom: OFI TK. 59-69 .old.és Nemzedékek tudása TK. 74-82. old., Nemzedékek tudása TK.51-85.old.

 

FÖLDRAJZ

 1. Kontinensek elhelyezkedése és vízrajza, torkolatok fajtái. (vaktérkép)
 2. Folyók, tavak keletkezése és pusztulása.
 3. Földrajzi számítások és mérések. (napi középhőmérséklet és évi közepes hőingás)
 4. Ásványi kincsek felismerése, felhasználásuk.
 5.  

KÉMIA
      II. A VÍZ
   

   1. A víz, mint oldószer,  víz biológiai jelentősége.
   2. Természetes vizeink.

                   a.) Tengervizek. A tengervíz összetétele.
                   b.) Az édesvizek. Miben különbözik a tengervíz az édesvíztől?
                   c.)  Ivóvizeink. A föld vízkészletének mekkora hányada használható ivásra?

                   5.  Vízszennyezés
                  a.) Hogyan szennyezi vizeinket az ipar, a mezőgazdaság és a lakossági fogyasztás?
                  b.) Vizeink tisztaságának megőrzése. Hogyan tudjuk megőrizni vizeink 
                       tisztaságát?
                  c.) Az elmúlt évek jelentősebb, víz szennyezéssel összefüggő természeti
                       katasztrófái Magyarországon.
                          - Vörösiszap katasztrófa,
                          - Tiszai ciánszennyezés,

FIZIKA

   • A DINAMIKA  ALAPJAI tömeg, sűrűség, erő, forgónyomaték.
   • A NYOMÁS; folyadékok és gázok nyomása; testek úszása, lebegése és merülése.
   • HŐTAN, halmazállapot-változások.
   • Javasolt irodalom:

http://www.drv.hu/drv/drv.news.page?nodeid=1055
http://globalproblems.nyf.hu/a-viz/a-vizszennyezes-okai/
http://bugac.szennyvizinfo.hu/aktualis/6-a-vizszennyezes-veszelyei
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-viz-savak-bazisok-es-sok/a-viz-tulajdonsagai

A versenyről érdeklődni Perediné Pónya Juditnál lehet a 96/556-200 vagy a 96/556-204-es telefonszámon.

Szövegértési verseny 2., 3. és 4. osztályos tanulóknak

A verseny célja: A szövegértés fejlesztése

A verseny tartalma: 3 szöveg – szépirodalmi, ismeretterjesztő, dokumentum – feldolgozása

A versenyre iskolánkként annyi versenyző nevezhető, ahány párhuzamos osztály van az adott évfolyamon.

A verseny ideje: 2016. március 7. 10 óra

Helyszín: Győr- Ménfőcsanak, Kisdobos úti iskola

Jelentkezési határidő: 2016. január 29.

Jelentkezni lehet az iskola e-mail címén: titkarsag@petofi-gyor.sulinet.hu

A jelentkezéskor a következő adatokat kérjük: iskola neve, tanuló neve, évfolyam, felkészítő tanár és a verseny megnevezése.

A versenyről érdeklődni Varga Mária munkaközösség-vezetőnél lehet a 96/449-124 telefonszámon.

 

Galgóczi novella-és versíró pályázat, szövegtárgy készítő verseny 7. és 8. évfolyamosok számára

 • „Az élmény önmagát írja, az ötletet Te írod!”

 

A pályázóktól szabadon választott témában várunk novellát, elbeszélést vagy verset. A pályázók munkáját jeligével ellátva (név, iskola, borítékban mellékelve) küldjék a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola címére.

 • A pályázatok leadási határideje :2016. február 12.

 

 • „Légy kreatív, alkoss szövegtárgyat!”

Készítsd el kedvenc irodalmi alkotásod „tárgyba átfogalmazott” változatát! vagyis készítsd el azt a tárgyat, melynek megalkotására a vers ihletett és kifejezi annak lényegét. Fontos, hogy a vers teljes szövege vagy egy részlete jelenjen meg a szövegtárgyon. Iskolánk honlapján (www.psamk.sulinet.hu) az előző évek pályamunkáiból mintát láthatnak a pályázók.

Leadási határidő: 2016. február 12.

 

Petőfi és kora vetélkedő 5-6. osztályosok számára

A vetélkedőre 4 fős csapatokat várunk, melyek 2 ötödikes és 2 hatodikos tanulóból állnak.
Iskolánként csak egy csapat jelentkezését tudjuk elfogadni.
A verseny komplex, játékos irodalmi, nyelvművelő, történelmi, ének-zenei és rajz feladatokat tartalmaz.

Felkészüléshez

 • Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője
 • Nemzet születik (Képes történelem sorozat) c. könyv, illetve a témához kapcsolódó általános iskolai tananyag
 • János vitéz

A versenyhez kapcsolódóan előzetes feladatot hirdetünk „Színház a dobozban” címmel.

Témakör:  Petőfi Sándor: János vitéz

„Álmodjátok” meg a János vitéz egy jelenetét „színpadra”. Tervezzétek meg a jelenet díszletét, kellékeit, szereplőit, s helyezzétek el mindezt egy „dobozszínházban”. Bármilyen eszközt, anyagot felhasználhattok.

A doboz oldalára írjátok fel a jelenethez tartozó párbeszédet, leírást vagy elbeszélő részt is.Ezt a versenyre hozzátok magatokkal.

A verseny ideje: 2016. március 7. 10 óra

Helye: A Petőfi-nap megnyitója 2016. március 7. 9 óra

Jelentkezési határidő: 2016. január 29.
Jelentkezni lehet az iskola e-mail címén: titkarsag@petofi-gyor.sulinet.hu

 

A jelentkezéskor a következő adatokat kérjük: iskola neve, a tanulók neve, évfolyama, felkészítő tanár és verseny megnevezése.
A versenyről érdeklődni Süveges Jusztínia munkaközösség-vezetőnél lehet a 96/556-200, vagy a 96/556-204-es telefonszámon.

 

Szövegértési verseny 5. és 6. osztályos tanulóknak

A verseny célja: a szövegértés, mint kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás elmélyítése.

A verseny tartalma: írásbeli feladat megoldása, amely a szöveg (szépirodalmi, ismeretterjesztő, dokumentum) feldolgozása nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási és szövegértési feladatok megoldásával.

A versenyre iskolánként, évfolyamonként 2-2 fő jelentkezését várjuk.

A verseny ideje: 2016. március 8. 14 óra

Helye: Győr-Ménfőcsanak, Kisdobos úti iskola

Jelentkezési határidő: 2016. január 29.

Jelentkezni lehet az iskola e-mail címén: titkarsag@petofi-gyor.sulinet.hu

Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük: iskola neve, tanuló neve, évfolyama, felkészítő tanár és a verseny megnevezése.

A verseny eredményeiről való értesítéshez kérjük a jelentkező tanulók iskolájának e-mail címét.

A versenyről érdeklődni Süveges Jusztínia munkaközösség-vezetőnél lehet a 96/556-200, vagy a 96/556-204-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!


Itt a farsang, karnevál…

Iskolánkban január nyolcadikával kezdődtek az iskolai "vigadalmak". Először a 2. évfolyam diákjai tartottak jelmezes felvonulást Köszönjük a szülői segítséget, támogatást. Az elkövetkező hetek hétvégéjén a további évfolyamok tartják farsangi mulatozásukat a Bezerédj-kastélyban. Honlapunkon figyelemmel kísérhetik a színes képriportot.

2016.január 15-én iskolánk legifjabb diákjai az első osztályosok tartották farsangi ünnepüket. Íme ízelítőül a következő képek. Továbbiakat a galériában tekinthetik meg.

IMG_6626 IMG_6616
IMG_6674 IMG_6645

2016. január havi programok

Időpont 2016. január havi programok  Osztály
7.   Megyei Játékos Sportverseny - Kóny 1-4.évf.
8.   Alsós farsang 2.évf.
12. 17:00 Liszt ferenc Zeneiskola szolfézs szül.ért.  
13.   Rendhagyó rendőri órák 1. és 2. évf.
15.   Alsós farsang 1.évf.
16. 10:00 Írásbeli felvételi vizsga 8.évf.
19. 14:00 Humán munkaközösség értekezlet  
20/22.   Rendhagyó irodalom óra 7.évf.
21. 14:00 Pótfelvételi 8.évf.
21. 13:00 Félévi osztályozó konferencia - alsó tagozat  
  13:30 Félévi osztályozó konferencia - felső tagozat  
22.   Első félév utolsó tanítási napja  
22.   A Magyar Kultúra Napja - stúdiómegemlékezés, faliújság  
26. 17:30 "Miénk a világ" sorozaton belül: Kréta, Santorini - A görög szigetek gyöngyszemei  
29.   Félévi értesítők kiosztása  
29. 12:50-14:25 Úszásoktatás 3.a
29. 15:00 Alsós farsang 3-4. évf.
2016.02.01 15:00 Félévi értekezlet  
2016.02.01 17:00 Szülői értekezlet felső tagozat  
2016.02.02 17:00 Szülői értekezlet alső tagozat  

Szeretettel köszöntjük iskolánk legifjabb tanulóit, az első osztályosokat!


"Fény Éve" projekthét:

Sikeresen lebonyolítottuk a fény hetéhez kapcsolódó rendezvényeinket. Lásd galéria.


Szívügyük a kert

2015. szeptember 18-án az I. Országos Iskolakert Hálózati Találkozón az idén alapított országos szintű Elismerő oklevelet elsőként vehette át Ménfőcsanaki Petőfi-iskola küldöttsége Budapesten.
Az oklevelek mellett a Rédei Kertmag Zrt. támogatásából jelentős kerti eszközfejlesztést kaptunk a találkozó résztvevőinek vastapsa mellett. Román István államtitkár-helyettes elismerő szavakkal gratulált a nagyszerű kertészkedő csapatnak: Koller Balázs, Pados Adrián és Tar Krisztián Attila tanulónak, valamint Szilbekné Cseh Györgyi intézményvezetőnek és Bősze Levente patronáló tanárnak.
Várjuk a vállalkozó, kertészkedni vágyó diákokat, akik az elballagó nyolcadikosoktól átveszik a stafétabotot!

IskolakertWP_20140910_001

Tisztelt Szülők!  Kedves Gyerekek!

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja (www.tisztaszoftver.hu). Ezzel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő linken: www.O365.educatio.hu

Kérjük éljenek a lehetőséggel!


Étkezés térítési díj befizetési napok 2016. évben

ISKOLAI BEFIZETÉS 2016

Helye: Győzelem úti konyha

Rend szerinti   Pótbefizetés
         
2016. január  12. 19.   2016. január 26. kedd
             
2016. február  09. 16.   2016. február 23. kedd
             
2016. március  08. 16. szerda   2016. március 22. kedd
             
2016. április  12. 19.   2016. április 26. kedd
             
2016. május  10. 17.   2016. május 24. kedd
             
2016. június            
             
2016. július            
             
2016. augusztus  09. 16.   2016. augusztus 23. kedd
             
2016. szeptember  13. 20.   2016. szeptember 27. kedd
             
2016. október  11. 18.   2016. október 25. kedd
             
2016. november  08. 15.   2016. november 22. kedd
             
2016. december  06. kedd 13. kedd   2016. december 14. szerda

EBÉDLEMONDÁS
Iskola: 556-438

KEDVES VENDÉGEINK!

Felhívjuk szíves figyelmüket a
2016. március hóra
történő étkezési térítési díj befizetésének időpontjaira.

2016. FEBRUÁR 09. KEDD
07 ÓRÁTÓL-17 ÓRÁIG.

2016. FEBRUÁR 16 KEDD
07 ÓRÁTÓL-13 ÓRÁIG

PÓTBEFIZETÉS
2016. FEBRUÁR 23. KEDD
07 ÓRÁTÓL- 13 ÓRÁIG

2016. márciusban 17 tanítási nap lesz.

A FENTI IDŐPONTOKON KÍVÜL NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÉTKEZÉSI BEFIZETÉST ELFOGADNI!

 

GYŐR, 2016. február 03.


ÉTLAP 2016. február 08. – február 12 . 06. hét

 Megnevezés

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tízórai

Mézes tea
Csirkemell sonka
Császárzsemle
Kígyóuborka

Tej

Mézes gabonapehely

Citromos tea
Füstölt főtt tarja
Félbarna kenyér
Retek

Óvoda
Tejbedara kakaós szórat
Isk.: Tej, Áfonyalekváros vajaskenyér

Erdei gyümölcstea
Trappista sajt
Rozskenyér
Kaliforniai paprika

 

 

 

 

 

Ebéd

Mészáros leves
Virsli
Zöldborsófőzelék
Teljes kiörlésű kenyér
Bombi

Palócleves

Diós nudli

Narancs

Zöldség leves

Mustáros pulyka
Tészta
Alma

100%-os almalé
Köményes sült hús
Paradicsomos káposzta
Graham kenyér
Túrós rétes

Hamis gulyásleves
Rántott hal
Párolt rizs
Majonéz
Mandarin

 

 

 

 

 

Uzsonna

Krémkaland
Sajtos rúd

Narancslé
Húskrémes kenyér
Kaliforniai paprika

Tojáspástétom
Magvas rúd
Pirosarany

Zala felvágott
Császárzsemle
Zöldpaprika

Joghurt
Tejes kifli

 

 

 

 

 


További eseményeink az iskolai galériánkban.


eXTReMe Tracker