Ménfőcsanaki Aranygrádics
Tehetségpont
TP 141 001 084

Üdvözöljük weblapunkon!

Iskola

„Az életcél boldogság, de előbb
Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd,”
Petőfi Sándor

Tisztelt látogató, üdvözöljük a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola weblapján, mely betekintést nyújt életünkbe és közelebb hozza Önhöz iskolánkat. Reméljük, hogy honlapunk segítséget nyújt ahhoz, hogy akár leendő látogatóként, diákként vagy szülőként megismerje munkánkat és az általunk rendezett programokat. Ha valamilyen információt nem talál, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@petofi-gyor.sulinet.hu e-mail címen.

Köszönjük a látogatását!
2015. február 24.

Köszöntő

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.
Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hová tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereiről és előítéleteiktől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni."
Johann Wolfgang von Goethe

Szilbekné Cseh GyörgyiTisztelt Vendégeink, kedves Szülők, Kollégák és petőfis diákok!

 

Tisztelettel köszöntöm a Ménfőcsanaki Petőfi Iskola tanévnyitó ünnepélyének valamennyi résztvevőjét!
A pihenés és erőgyűjtés időszaka után a mai nappal lezárul a nyári szünet, és bízunk abban, hogy az iskola valamennyi résztvevője diák, pedagógus, szülő őszinte lelkesedéssel fordul az új tanév felé. A tanulókban a tudásszomj, a tudásvágy, a kollégákban az a tanári-tanítói lelkesedés, ami a tudás átadásában mutatkozik meg. Minden tanév komoly kihívás az oktatásban résztvevők számára, ugyanakkor sikerrel és sikerélménnyel ajándékoz meg bennünket, ha a kihívásokat megoldjuk, teljesítjük. Ez az öröm, elégedettség, jóleső érzéssel tölt el gyermeket és felnőttet egyaránt. Mindkét félen múlik mennyi siker és netán kudarc kís éri az évet.
Mi pedagógusok az előző hetekbn azon dolgoztunk, hogy  tartalmas, tudással és élménnyel teli legyen ez a tanév, összeállítottuk a szakmai programokat, meghatároztuk az irányelveket, számba vettük a lehetőségeket. Névadónk – Petőfi Sándor szellemiségéhez hűen szándékoztam jelmondatot választani; egy Petőfi iskoláit bemutató prospektus címlapján leltem rá a kortárs és barát Bajza József sorára:
„ Iskola, templom és színház azon leghatalmasabb rugók, melyek a magyarodás erőművét legsikeresebben mozgathatnák előre.”
Az 1500-as években a híres pedagógus Comenius is 3 pillérre építette az oktatást:

 • hazafias nevelés
 • vallás
 • művelődés
 • Ha végignézik éves szakmai programjainkat, akkor azt tapasztalják, hogy iskolánk is ezeket az értékeket képviselik .Így a hazafias nevelés, nemzeti identitástudat megélése sokak számára egész életre szól.

A 2015/16-os tanév Széchenyi-emlékév is. Tanulóink fokozottan foglalkozhatnak Széchenyi István életművével – lesznek versenyek, programok – november 2. hetében lehet a FÉNY évéhez kapcsolódó projekthetet a művészetekre és tudományokra szánjuk.
Reméljük a Határtalanul pályázattal eljutunk a Felvidékre, elsősorban a felső tagozatosok számára kiírt pályázat maradandó élményt nyújt.
Színház: Alsó és felső tagozatban dráma szakkör működik, s az idei tanévben szinte az egész alsó tagozat a Vaskakas Művészeti Központban rendszeresen részt vesz színházi előadásokon, a felsőben közel 100 felsős diák váltott a Győri nagyszínházba VILL-KORR bérletet.
Idén is 2 alkalommal az OPERAKALAND keretében Budapesten  részt veszünk operalátogatáson. A Liszt Zeneiskola lehetőséget ad  helyben a zenei nevelésnek.
Az idei tanévben felmenő rendszerben már 1., 2., 3., 5., 6. és 7. évfolyamon választhatnak tanulóink a hit-és erkölcstan és hittan délelőtti tanórák közül. Diákjaink 75%-a felekezeti hittanra jár, mondhatom mind a római katolikus, a református és evangélikus egyházzal nagyon jó a kapcsolatunk. A fenti idézet jegyében azt gondolom sokat tehetünk együttesen a régies szóhasználattal élve a magyarosodás érdekében.
Iskolánk 584 tanulóját 26 osztályban 44 pedagógus oktatja. Az 584 fős tanulói gárda irányításában 2 helyettes segíti munkámat. Az alsó tagozatot Bolláné Takács Enikő, a felső tagozatot  az idei tanévtől Simon Lászlóné kollégám.
4 új pedagógus kezdi meg munkáját az idei tanévben iskolánkban:

 • Kálóczi Márta angoltanár, régi volt petőfis tanulónk tért vissza
 • Dr. Vörös Ferencné nagy gyakorlattal rendelkező matektanár
 • Szántó Klaudia matematika műveltségterület,tanító
 • Radekné Kocsis  Krisztina tanító, ének műveltségterülettel

Munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok! Kérem fogadják – fogadjátok őket nagy szeretettel.
És a mai nap főszereplőihez az elsősökhöz szólok!
Kedves Elsősök!
Ti most lépitek át ezt a küszöböt! Rátok is vár a sok színes program, de a játék helyét egyre inkább átveszi a tanulás az idei tanévben is szép színes tankönyvek és füzetek várnak Benneteket. Győr Város Önkormányzata összeállított egy szép színes füzetcsomagot. Ezt az első tanítási napon kapjátok kézhez.
A holnapi első tanítási napon vár Benneteket a másik épületben Kati néni, Judit néni, Rózsika néni és Erika néni. Fogadjátok meg jó tanácsaikat.
Kedves Szülők!
A továbbiakban is várom segítő-támogató együttműködésüket.
Kedves Diákok!
A holnapi nap reggelén ismét megszólal az ismerős csengő! Az osztálytermek megszépültek, a tornatermünk a tavasz folyamán teljes felújításban részesült, A III. Sz. GMK dolgozói mindent megtettek, hogy szép, esztétikus  és tiszta körülmények fogadjanak Benneteket, gyerekeket! Valamennyi tanulónak, szülőnek, tanárnak örömteli eredményes új tanévet kívánok!
Ezennel a 2015/16-os tanévet megnyitom.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szilbekné Cseh Györgyi intézményvezető


Tisztelt Szülők!

Igazolás kérése étkezési- és tankönyvtámogatás igénybevételéhez tájékoztató letölthető:

<<Tájékoztató étkezés>>

<<Tájékoztató tankönyv>>


JÓ TANULÁST


Tisztelt Szülők!

Felmentési kérelem az egész napos iskola alól, letölthető:

<<Kérelem>>


Díjak, elismerések a 2014/2015-ös tanévben

Emberi Erőforrások Minisztere Elismerő Oklevelében:

Bolláné Takács Enikő intézményvezető-helyettes: Az Emberi Erőforrások Minisztere Elismerő Oklevelében részesült, aki 30. jubileumi évét tölti a pedagóguspályán. Előbb angol nyelv oktatóként, majd több éve intézményvezető-helyettesként sokat tesz az alsó tagozat egységes értékrendjének kialakításáért és a színvonalas oktató-nevelő munka megvalósításáért. Elkötelezett az iskola fejlődéséért, sokat tett az iskola infrastrukturális fejlesztéséért. Mind kollégái, mind Győr-Ménfőcsanak lakókörnyezetében, ahol több évtizede tanít, elismert pedagógus- egyéniség. Munkáját alázattal és szerényen végzi, így mások számára is példaértékű.

 

Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Elnöki Emléklapjában:

A Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Elnöki Emléklapjában részesültek a következő pedagógusok. Az emléklapokat Blazovicsné Varga Mariann, a Győri Megyei Tankerület Igazgató Asszonya adta át, a következő méltatásokkal.

 • Kovácsné Gelencsér Magdolna:  25. jubileumi év a pedagóguspályán, színvonalas bemutató órák tartása
 • Lappints Csaba: 30. jubileumi év a pedagóguspályán, a Tanítványaink tárlata magas szintű megvalósítója
 • Macherné Bedőcs Rita: országos számítástechnikai versenyző felkészítője, tehetségpályázatban való részvétel
 • Nagyné Venesz Judit: 25. jubileumi év a pedagógus pályán, színvonalas bemutató órák tartása, diákönkormányzatban végzett munkája
 • Pappné Herold Rozália: magas szintű bemutató órák tartása, Tanítványaink tárlata létrejöttében való aktív közreműködés
 • Selmeci Lajos: Országos Közlekedési verseny felkészítője, tehetségpályázatban való részvétel
 • Simon Lászlóné: a gyermek-és ifjúságvédelem területén végzett magas színvonalú nevelő munkája alapján, az idegen nyelvi oktatás megalapozója
 • Simon Márta: 25. jubileumi év a pedagóguspályán, Közalkalmazotti Tanács képviselője
 • Varga Mária: 35. jubileumi év a pedagóguspályán, színvonalas oktató-nevelő munka az alsó tagozaton, munkaközösség vezető
 • Szilbekné Cseh Györgyi intézményvezető: eredményes iskolavezetés, innovatív iskola megteremtése.
  Az igazgatónő a Győri Tankerület Központi Pedagógusnapi ünnepségén vehette át ezt az elismerő oklevelet.

Petőfi-díj:

Diákok, akik Petőfi-díjban részesültek:

 • Farkas Dorka 4.o.
 • Póczik Dávid 8.o.
 • Sélley Regina Anna 6.o.
 • Horváth Dániel 8.o.

Pedagógusok, akik Petőfi-díjban részesültek:

 • Nagy Szilvia: Közel 40 pedagógiai év áll mögötte, elismert tanítónő,aki sok kisgyermeket vezetett be az írás, olvasás rejtelmeibe
 • Bősze Levente: a felsős diákönkormányzat munkáját nagy odaadással vezeti, több rangos verseny sikeres felkészítő tanára, sokat tesz a gyermekbarát iskola megvalósításáért

Petőfi-emlékérm

Az idei tanévben létrehozta az iskola vezetősége a Petőfi-emékérmet, amelyet azok a búcsúzó 8. osztályosok kapnak, akik művészeti, tanulmányi, közösségi  munkájával és versenyeredményeivel sokat tett az iskola hírnevének öregbítéséért.

Petőfi-érmet kapott:

 • Léb Eszter 8.o.
 • Szalay Anna 8.o.
 • Nagy Bence 8.o.

Jó tanuló-Jó sportoló:

 • Póczik Dávid 8.o.

Legjobb osztályközösség kupát nyerte:

 • 7.a - Osztályfőnök: Odor Jenőné

Tisztelt Szülők!  Kedves Gyerekek!

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja (www.tisztaszoftver.hu). Ezzel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő linken: www.O365.educatio.hu

Kérjük éljenek a lehetőséggel!


Étkezés térítési díj befizetési napok 2015. évben

KEDVES VENDÉGEINK!

2015.08.18-án betegség miatt nincs ebédbefizetés.

Új befizetés időpontja 2015.08.25. Kedd

Kovácsné Farkas Éva
Élelmezésvezető

GYŐR, 2015. AUGUSZTUS 17.

 

ISKOLAI BEFIZETÉS 2015

Helye: Győzelem úti konyha

Rend szerinti   Pótbefizetés
         
2015. augusztus  11. 18.   2015. augusztus 25. kedd
             
2015. szeptember  15. 22.   2015. szeptember 29. kedd
             
2015. október  13. 20.   2015. október 27. kedd
             
2015. november  10. 17.   2015. november 24. kedd
             
2015. december  08. 15.   2015. december 22. kedd

EBÉDLEMONDÁS
Iskola: 556-438

Kovácsné Farkas Éva
élelmezésvezető


2015 április 1-jétől alkalmazandó étkeztetési térítési díjak

    Nettó Bruttó Nettó Bruttó
  Gyermek térítési díjak        
1. Napközi  teljes térítési díj (100%-os) 462 587 0 0
2. Napközi ingyenes 0 0 462 587
3. Napközi 50%-os norm. kedv. 231 294 231 293
4. Napközi 50%-os szoc. tám. 231 294 231 293
5. Napközi 50%-os tartósan beteg 231 294 231 293
6. Napközi 80%-os szoc. Tám. 92 117 370 470
7. Menza teljes térítési díj (100%-os) 286 363 0 0
8. Menza ingyenes 0 0 286 363
9. Menza 50%-os norm. kedv. 143 182 143 181
10. Menza 50%-os szoc. tám. 143 182 143 181
11. Menza 50%-os tartósan beteg 143 182 143 181
12. Menza 80%-os szoc. Tám. 57 72 229 291
  Felnőtt térítési díjak        
13. Kötelezett napközi 63%-os 291 370 171 217
14. Kötelezett ebéd 63%-os 180 229 106 134
15. Engedélyezett ebéd (286+214(75%rezsi)+áfa 500 635 0 0
16. Nyugdíjas ebéd 286 363 0 0
17. Vendég ebéd (286+214 rezsi)x115%  575 730 0 0

KEDVES VENDÉGEINK!

Felhívjuk szíves figyelmüket a
2015. SZEPTEMBER hóra
történő étkezési térítési díj befizetésének időpontjaira.

2015. AUGUSZTUS 11. KEDD
07 ÓRÁTÓL-17 ÓRÁIG.

PÓTBEFIZETÉS
2015. AUGUSZTUS 25. KEDD
07 ÓRÁTÓL- 13 ÓRÁIG

Szeptember hónapban a befizethető napok száma: 22 nap.
FIGYELEM!
A FENTI IDŐPONTOKON KÍVÜL NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÉTKEZÉSI BEFIZETÉST ELFOGADNI!

Kovácsné Farkas Éva
Élelmezésvezető

GYŐR, 2015. JÚNIUS 04.

 

ÉTLAP 2015. szeptember 01. – szeptember 04. 36. hét

Megnevezés

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

 

Tízórai

 

Gyümölcslé
Gépsonka
Császárzsemle
Kígyóuborka

Kakaó

Croissant

Gyümölcstea
Sertés párizsi
Búzakorpás zsemle
Paradicsom

Tej

Túrós táska
Nektarin

 

Allergén:
Glutén, Só:1,86g; E.289,9kcal;
F:15,15g; Zs.4,12g;
Sz.h.46,99g;

Allergén:
Tej,Glutén;
Só:1,1g; E:369kcal;F:10,5g; Zs:15,8g:Sz.h:15,8g;

Allergén:
Glutén,Szója;
Só:2,11g; E:343kcal;
F:9,85g; Zs:11,7g;
Sz.h:49g;

Allergén:
Tej,Glutén;
Só:1,05g; E:423kcal:15,8g;
Zs:10,4g; Sz.h:63,3g,

 

 

Ebéd

 

ÉVNYITÓ

Zöldborsóleves
Bolognai spagetti

Őszibarack

Török húsleves
Virsli
Fejtett babfőzelék
Teljes kiörlésű kenyér
Szilva

Brokkoli krémleves
Sült csirkecomb
Petrezselymes burgonya
Csemege uborka

Zöldségleves

Töltött paprika
Graham kenyér
Pöttyös tejszelet

 

Allergén:
Tej, Glutén; Só:4,21g; E.857,28kcal; F:38,75g; Zs.32,6g;
Sz.h.99,1g

Allergén:
Zeller, Glutén, Tej,Szója;
Só:6,7g;
E:1100,77kcal;
F:58,09g;
Zs:49,51g;
Sz.h:99,14g

Allergén:
Tej;
Só:3,75g;
E:646,71kcal; F:41,8g;
Zs:18,59g; Sz.h;71,94g

Allergén:
Zeller, Tej, Tojás, Glutén,Szója;
Só:5,5g; E:928,52kcal;
F:30,96g; Zs:38,4g;
Sz.h:109,3g;

 

Uzsonna

 

Epres joghurt
Teljes kiörlésű rúd

Soproni felvágott
Zsemle
Zöldpaprika

Tejberizs
Albert keksz

Zala felvágott
Császárzsemle
Kígyóuborka

 

Allergén:
Glutén, Szója;
Só:,83g; E.236kcal;
F.7,88g; Zs:6,05g;
Sz.h:38,3g

Allergén:
Glutén;
Só:2,11g;
E:276,5kcal;
F:14,44g;
Zs:8,86g;Sz.h:

Allergén:
Tej,Glutén;
Só:1,19g;
E:389,83g; F:12,8g;
Zs:10,10g; Sz.h:56,8g

Allergén:
Glutén; Só:1,85g; E:277,4kcal;
F:13,5g; Zs:10,57g;
Sz.h:24,69g


További eseményeink az iskolai galériánkban.


eXTReMe Tracker