Ménfőcsanaki Aranygrádics
Tehetségpont
TP 141 001 084

Üdvözöljük weblapunkon!

Iskola

„Az életcél boldogság, de előbb
Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd,”
Petőfi Sándor

Tisztelt látogató, üdvözöljük a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola weblapján, mely betekintést nyújt életünkbe és közelebb hozza Önhöz iskolánkat. Reméljük, hogy honlapunk segítséget nyújt ahhoz, hogy akár leendő látogatóként, diákként vagy szülőként megismerje munkánkat és az általunk rendezett programokat. Ha valamilyen információt nem talál, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@petofi-gyor.sulinet.hu e-mail címen.

Köszönjük a látogatását!
2015. február 24.

Köszöntő

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.
Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hová tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereiről és előítéleteiktől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni."
Johann Wolfgang von Goethe

Szilbekné Cseh Györgyi

Tisztelt Szülők és ménfőcsanaki Lakosok!
Kedves petőfis Diákok, Kollégák!

Régi- új ismerősként köszöntök minden Petőfi- iskolába járó tanulót, az intézményben dolgozó valamennyi munkatársat! Írhatom mindezt azért, mert 32 éves pedagógusi pályafutásomból közel tíz esztendőt itt tanítottam /1993- 2001/, s családommal 25 éve élünk Ménfőcsanakon. Magyartanárként több alkalommal részt vettem a Petőfi- iskolák országos találkozóján, a Petőfi Társaság tagja vagyok.
Annak idején tanítványaimmal aktívan részt vettünk a Galgóczi- kultusz kialakításában, később megyei szaktanácsadóként meghívott zsűriző voltam a Petőfi- hét versenyein. A Bezerédj- kastély közművelődési programjainak is mindvégig figyelője voltam. Vagyis ismerősként térek vissza. Van rálátásom a Petőfi Sándor Általános Iskola oktató- nevelő munkájára.

Az elmúlt évtizedekben a tanítás mellett országos közoktatási szakértőként és megyei szaktanácsadóként közel 100 iskolában fordultam meg az ország különböző pontjain. Tanórákat látogattam, továbbképzéseket tartottam pedagógusoknak.
Európai Uniós pályázatokban mentorként tevékenykedtem. Részt vettem a győri tehetségsegítő Tanács megalakításában- annak alelnökeként megyei tanulmányi versenyeket szervezek és koordinálok.
Mindezeket a tapasztalatokat szeretném hasznosítani az itteni helyi értékek, hagyományok megőrzésével az innovatív, megújuló iskola kialakítása érdekében.
Fejlesztési elképzelésemet a fenti idézet jegyében szeretném megvalósítani.
A gyökerek, amelyek a település múltjából adódnak, a szülőföldhöz; Ménfőcsanakhoz való kötődés, a helyi hagyományok, melyeket a 200 éves iskola múltja őriz mindenképpen olyan értékek, amelyeket tiszteletben kell tartani. Mindez összhangban van az új köznevelési törvény szabályozásával is.
A magyar oktatás több mint 1000 éves múltra tekint vissza, s a klasszikus értékek tudásanyag közvetítését tradíciónak s nevezhetjük. Ugyanakkor kulcsfogalommá kell hogy váljon az oktató- nevelő munkában az innováció, az iskolák közötti egészséges verseny rákényszeríti a pedagógusokat a megújulásra és megújításra. Erre adnak lehetőséget az Uniós pályázati források, amelyek egy része a tehetséggondozást és az esélyegyenlőséget helyezi középpontba.

Fontosnak tartom, hogy a szülők és a közvetlen környezet minél jobban ismerje az iskolában folyó munkát. A ménfőcsanaki Petőfi Iskola nem csak nagy múlttal rendelkezik, hanem rengeteg híres tanítvánnyal, iskolateremtő pedagógussal is. Csodálatos természeti környezetben található, rendkívül jó tárgyi feltételekkel, gyarapodó gyermeklétszámmal, jó tanulmányi versenyeredményekkel. Az iskola egyik fő erénye az igényes, magasan kvalifikált sokrétű tantestület. Különös lehetőség a Kertvárosi Főigazgatóság különböző intézményegységeivel való együttműködés. Vagyis minden feltétel adott, hogy egy sikeres, korszerű tudást adó, haladó szellemiségű iskolában tanulhassanak a ménfőcsanaki diákok.

Meggyőződésem, hogy a ménfőcsanaki Petőfi Iskola méltán büszke eredményeire. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2012. szeptember 14-től az intézményegység igazgatója lehetek, s mindennapi munkámmal az Iskola fejlődését szolgálhatom.

Szilbekné Cseh Györgyi


Legutóbbi iskolai eseményeink

Húsvéti hagyományörző

Húsvéti hagyományörző 2015. március 27


Húsvéti hagyományörző

Pindúr-pandúr

2015. március 26-án került sor a „Pindúr-pandúr ki mit tud” KRESZ vetélkedőre. 1-2. osztályos tanulóknak volt meghirdetve. 10 győri ill. Győr környéki iskolából érkeztek a versenyezők. 1 csapat 8 főből állt. A vetélkedőn részt vevő játékos formában adtak számot elméleti tudásukról. Először tesztet kellett kitölteniük, majd gyakorlatban (kerékpározásban) mutathatták meg mit tudnak. A Petőfis diákok pár ponttal maradtak le a dobogóról. A csapat tagjai: Parcsami Rebeka 2.c, Dobos Lili 2.c, Gergó Diána 2.c, Hancz Anna 2.b, Sümegi Dávid 2.a, Dénes Raul 2.a, Kriván Gergely 2.b, Bella Géza 2.c.

Pindúr-pandúr

További eseményeink az iskolai galériánkban.


Iskolánk pályázatott nyújtott be melyben tanulónkat, Léb Esztert jelölte Felfedezettjeként. Eszternek prezentációja a 128 jelölt közül bejutott az első 10-be.  Innentől a szavazókon múlik, hogy ki lesz az a három jelölt,aki a dobogóra kerülhet. A képre kattintva ti is megnézhetitek Eszter prezentációját és ha tetszik szavazhattok is rá. Kérjük lájkold a Prezit!


ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
A 2015 - 2016. TANÉVRE

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

•   2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
•   2015. április 17. (péntek)        8.00-18.00 óra között

Helye: Kisdobos út 1-5, Piros iskola

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

•  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás


Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
•  óvodai szakvélemény,
•  nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
•  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.


• tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
-    regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
-    tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
-    állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).


•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Letölthető dokumentumok:

• Győr MJV iskolai felvételi körzetei (2015-2016. tanév)

• Szülői nyilatkozat

• Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről

• Hit- és erkölcstan nyilatkozat


Lezárult az Intézményi Bozsik-program a 3. korcsoportban.

A 3. korcsoportos fiúk lejátszották mérkőzéseiket az Intézményi Bozsik-programban. 4 alkalommal jártunk a győri Barátság Sportparkban, ahol minden alakalommal a győri Fekete, Kazinczy, Kölcsey iskolák voltak az ellenfeleink. A program zárásaként minden játékos aranyérmet kapott teljesítménye elismeréséül. Gratulálunk a fiúknak, a csapat tagjai: Baranyai Dávid, Keil Máté, Nagy Máté, Lédig Zoltán, Szerencsés-Fekete Márk, Dávid Marcell, Szalai Kristóf, Veszprémi József, Vecsei Attila.
Köszönjük konyhásainknak a korai ebédeltetést, a helyi sportegyesületnek a kisbuszokkal való beutaztatást!
Nagy Tamás, testnevelő


2015. március havi programok

Időpont 2015. március havi programok  Osztály
márc.04. szerda 17:00 Tájékoztató az erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan oktatásról 2015-2016 tanév vonatkozásában (helyszín: Kisdobos úti épület)  
márc.5. csütörtök 14:00 Gerencsér Éva magyar nyelvi területi verseny  
márc.6. péntek 13:00 "Mozaikok a múltból" - új sorozat indul gyerekeknek a könyvtárban; beszélgetés Török Tibornéval. Helyszín: ménfőcsanaki könyvtár  
    Petőfi-hét március 9-13-ig  
márc.9. hétfő 12:45 Alsós háziverseny - Hangos olvasás 3.évf
márc.10. kedd 12:00 Operakalauz  7-8.évf
márc.10. kedd 13:00 Vers- és prózamondó verseny 1-4.évf
márc.10. kedd 14:00 Angol nyelvi verseny (Fekete I. Ált.Isk.) 5-8.évf
márc.11. szerda 10-14 h Tehetség pályázat: KRESZ klubrendezvény (helyszín: Bezerédj-kastély)  
márc.11. szerda 12:45 Alsós háziverseny - Hangos olvasás, matematika, helyesírás 2-3-4.évf
márc.12. csütörtök 10 h Március 15-i ünnepély (helyszín: Bezerédj-kastély) alsó tagozat
márc.12. csütörtök 11 h Március 15-i ünnepély (helyszín: Bezerédj-kastély) felső tagozat
márc.12. csütörtök 11:50 Alsós háziverseny - Szépírás, nyelvtan verseny 1.évf, 3.évf
márc.12. csütörtök 12:45 Alsós háziverseny - Hangos olvasás 2.évf
márc.12. csütörtök 14:00 Marót Rezső matematika verseny megyei döntő (Fekete I. Ált.Isk.)  
márc.13. péntek 12:00 Városi szintű szövegértési verseny - Petőfi-nap 2-4.évf
márci.13. péntek 12:00 Városi szintű szövegértési verseny - Petőfi-nap 5-6. évf
márc.13. péntek 12:00 Városi szintű verseny: Winter Ernő fizikaverseny - Petőfi-nap 7.évf
márc.14. szombat   Tehetség pályázat: látogatás a Futura központban, Mosonmagyaróvár 3-8. évf
márc.16-17.   8. évfolyamos tanulók felvételi adatlapjának módosítási lehetősége  
márc.17. kedd 14:00 Színház - alsó tagozat: Tündéria  
márc.18. szerda 9 h PIRLS mérés 4.a, 4.b
márc.19. csütörtök   AXA Bank tájékoztató - pénzügyi ismeretek 7-8. évf
márc.19. csütörtök 13 h "Kerámia-történetek" - múzeumi projekt keretében múzeumi nap (Kovács Margit Múzeum) 5.b 
márc.19. csütörtök 14:00 Hangverseny - Csodagyermek II.rész alsó tagozat
márc.24. kedd 8-10 h Manóvár Óvoda: Maci csoportban látogatás tesznek a leendő elsős tanítók  
márc.25. szerda   Nyílt tanítási órák  
márc.27. péntek 8-10 h Danone-projekt 5.b, 5.c
márc.27. péntek 15-19 h Gazdagító programpár; számítástechnika projekt  
márc.28. szombat 10:00 Orchidea matematika verseny megyei döntő (Kölcsey F.Ált.Isk.)  

Tájékoztató az erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatásrólA hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatását:

-  Római Katolikus Egyház
Szent Kereszt Plébánia, Csanak; képviselője:  Bartók Ferenc OSB plébános
e-mail:  ferenc(kukac)osb.hu
Ménfői Plébánia; képviselője: Sándor Gábor plébános
e-mail: menfo.plebania(kukac)citromail.hu
Református Egyház
képviselője: Bella Péter lelkész
e-mail:  bellapeter.ref(kukac)gmail.com           
-   Evangélikus Egyház
képviselője: Percze Sándor lelkész
e-mail:  sandor.percze(kukac)lutheran.hu

Az erkölcstan oktatását a Ménfőcsanaki Petőfi Sánfor Általános Iskolában az intézmény pedagógusai végzik. 
Az 1. és 2. évfolyamon valamennyi tanítónő oktathatja e tárgyat. 


Tisztelt Szülők!

Iskolánk idén is csatlakozik a LAJTA 20 KFT Elektromos és Elektronikai Hulladékok Hasznosítását Koordináló Közhasznú Társaság által szervezett elektronikai hulladékgyűjtő versenyhez.

A verseny Időpontja: 2015. május 4 - 2015.május 15- ig.

Behozható elektromos és elektronikai hulladékok listája:

  • Háztartási nagygépek, mosógép, sütő, mosogatógép, hűtőgép stb…
  • Háztartási kisgépek mikrohullámú sütő, hajszárító, háztartási robotgép, vasaló, elektromos kávéfőző, kenyérpirító stb…
  • Információs (IT) és távközlési berendezések: mobiltelefon, vezetékes telefon, számítógép, nyomtató stb…
  • Szórakoztató elektronikai cikkek: televízió, rádió stb..
  • Barkácsgépek: fúrógép, csiszológép, hegesztőtrafó stb…

Átvétel helye:
9012 Győr Kisdobos út 1-5. Hétfő – Péntekig 7:00-18:00 óráig

A legtöbb hulladékot összegyűjtő iskolák értékes tárgynyereményeket nyernek.Tisztelt Szülők!  Kedves Gyerekek!

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja (www.tisztaszoftver.hu). Ezzel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő linken: www.O365.educatio.hu

Kérjük éljenek a lehetőséggel!


Kérjük, idén is támogassa adója 1%-ával az Ifjúságért Alapítványt!

Nevünk: IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY, adószámunk: 19115865-1-08

Ezt a következőképpen teheti meg:

a. A rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezze el, vagy lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen, vagy postán juttassa el a május 21-i határidőig az adóhatóságnak.

b. Nyilatkozatát megteheti a személyi jövedelemadó bevallással együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező "perforált" íven is, amelyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén. (Az adózónak nem kell letépni és külön borítékba helyeznie.)

c. Ha elektronikus adóbevallást nyújt be, rendelkező nyilatkozatát az adóhatóság honlapjáról letölthető nyomtatványkitöltő programmal készítheti el és köldheti meg az adóhatóságnak.

d. Munkáltatói adómegállapítás esetén a rendelkező nyilatkozatot tegye postai borítékba! A borítékot zárja le, lássa el adóazonosító jelével és írja alá úgy, hogy aláírása árhaladjon a leragasztáson, és így juttassa el a munkáltatójához legkésőbb tíz nappal a május 21-i bevallási határidő előtt.

e. Ha már benyújtotta bevallását, de az 1%-ról még nem rendelkezett, nyilatkozatát május 21-ig még papíron, vagy elektronikus úton is beküldheti.

Köszönjük!


KEDVES VENDÉGEINK!

Felhívjuk szíves figyelmüket az étkezési térítési díj befizetésének időpontjára.
2015. MÁRCIUS 10. KEDD
07 ÓRÁTÓL-17 ÓRÁIG.

2015. MÁRCIUS 17. KEDD
07 ÓRÁTÓL-13 ÓRÁIG

PÓTBEFIZETÉS
2015. MÁRCIUS 24. KEDD
07 ÓRÁTÓL- 13 ÓRÁIG

Felhívjuk figyelmüket az étkezési térítési díj változására!
Az új térítési díjak megtalálhatók az iskolákban és a honlapon.

FIGYELEM!
A FENTI IDŐPONTOKON KÍVÜL NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÉTKEZÉSI BEFIZETÉST ELFOGADNI!

Kovácsné Farkas Éva
Élelmezésvezető 

GYŐR, 2015.március 03.

ISKOLAI BEFIZETÉS 2015

Helye: Győzelem úti konyha

Rend szerinti   Pótbefizetés
         
2015. január  13. 20.   2015. január 27. kedd
             
2015. február  10. 17.   2015. február 24. kedd
             
2015. március  10. 17.   2015. március 24. kedd
             
2015. április  14. 21.   2015. április 28. kedd
             
2015. május  12. 19.   2015. május 26. kedd
             
2015. június            
             
2015. július            
             
2015. augusztus  11. 18.   2015. augusztus 25. kedd
             
2015. szeptember  15. 22.   2015. szeptember 29. kedd
             
2015. október  13. 20.   2015. október 27. kedd
             
2015. november  10. 17.   2015. november 24. kedd
             
2015. december  08. 15.   2015. december 22. kedd

EBÉDLEMONDÁS
Iskola: 556-438

Kovácsné Farkas Éva
élelmezésvezető


Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy elkészült a

„Pályaválasztási útmutató 2014/2015”

című kiadványunk. Mint ahogyan már korábban jeleztük, a kiadvány idén nem nyomtatott, hanem elektronikus formában jelenik meg, viszont ingyenesen juttatjuk el az alapfokú oktatási intézményekbe. Kérjük az intézményvezetőket, tegyék lehetővé, hogy iskolájuk minden érdeklődő, végzős tanulójához eljusson a kiadvány.
Az útmutató idekattintva letölthető.

(Néhány használati tanács:
  • a tartalomjegyzékben a megfelelő helyre kattintva az adott iskolához ugorhatunk;
  • a CTRL+Home billentyűkombinációval a dokumentum elejére ugorhatunk;
  • a CTRL+F billentyűkombinációval egy kifejezésre kereshetünk a dokumentumban.)

Forrás: http://www.mpigyor.hu/


<<A kompetenciaméréseink eredménye>>


KEDVES VENDÉGEINK!

Felhívjuk szíves figyelmüket az étkezési térítési díj befizetésének időpontjára.
2015. MÁRCIUS 10. KEDD
07 ÓRÁTÓL-17 ÓRÁIG.

2015. MÁRCIUS 17. KEDD
07 ÓRÁTÓL-13 ÓRÁIG

PÓTBEFIZETÉS
2015. MÁRCIUS 24. KEDD
07 ÓRÁTÓL- 13 ÓRÁIG

Max. befizethető: 22 nap
Kérjük az összeget kiszámolva előkészíteni!

FIGYELEM!
A FENTI IDŐPONTOKON KÍVÜL NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÉTKEZÉSI BEFIZETÉST ELFOGADNI!

 

Kovácsné Farkas Éva
Élelmezésvezető 

GYŐR, 2015.március 03.

ISKOLAI BEFIZETÉS 2015

Helye: Győzelem úti konyha

Rend szerinti   Pótbefizetés
         
2015. január  13. 20.   2015. január 27. kedd
             
2015. február  10. 17.   2015. február 24. kedd
             
2015. március  10. 17.   2015. március 24. kedd
             
2015. április  14. 21.   2015. április 28. kedd
             
2015. május  12. 19.   2015. május 26. kedd
             
2015. június            
             
2015. július            
             
2015. augusztus  11. 18.   2015. augusztus 25. kedd
             
2015. szeptember  15. 22.   2015. szeptember 29. kedd
             
2015. október  13. 20.   2015. október 27. kedd
             
2015. november  10. 17.   2015. november 24. kedd
             
2015. december  08. 15.   2015. december 22. kedd

EBÉDLEMONDÁS
Iskola: 556-438

Kovácsné Farkas Éva
élelmezésvezető


ÉTLAP 2015. március 30. – április 03. 14. hét

Megnevezés

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

 

Tízórai

Málna tea
Húskenyér
Teljes kiörlésű zsemle
Kígyóuborka

Tej

Mogyorókrémes fonott kalács

100%-os almalé
Diákcsemege
Magokkal szórt rúd
Paradicsom

Tejbedara
kakaós szórat

Erdei gyümölcstea
Kenőmájas
Búzakorpás zsemle
Újhagyma

Allergén: Glutén, Szója

Allergén: Glutén, Tej

Allergén: Glutén, Szója, Szezámmag

Allergén: Tej,

Allergén: Glutén

 

 

Ebéd

Tárkonyos raguleves

Diós tészta

Alma

Hamis gulyásleves
Pulykamell apróp.
Zöldborsófőzelék Teljes kiörl. kenyér Banán

Májgaluskaleves
Rántott karaj
Rizi-bizi
Csemege uborka
Csokoládé

Karalábé leves
Virsli
Tökfőzelék
Graham kenyér
Boci sütemény

Meggyleves

Camambert sajt
Majonézes burgonya
Narancs

Allergén: Zeller, Glutén, Tej, Dió

Allergén: Tej, Glutén, Szója

Allergén: Zeller, Tej, Tojás,Glutén

Allergén: Tej, Glutén Szója

Allergén: Tej, Glutén,, Tojás

 

Uzsonna

Gyümölcsjoghurt
Vajas kifli

Gépsonka
Császárzsemle
Jégcsapretek

Gyümölcsös tej
Gofri

Baromfi párizsi
Zsemle
Kaliforniai paprika

Krémtúró
Albert keksz

Allergén: Glutén, Tej

Allergén: Glutén

Allergén: Glutén, Tej

Allergén: Glutén,

Allergén: Tej, Glutén,

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk


ÉTLAP 2015. március 23. – március 27. 13. hét

 Megnevezés

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tízórai

Erdei gyümölcstea
Füstölt főtt comb
Félbarna kenyér
Újhagyma

Tej

Kuglóf

Ribizli tea
Tepertőkrém
Graham kenyér
Jégcsapretek

Tejeskávé

Briós

100%-os Multivitaminos ivólé

Allergén: Glutén

Allergén: Tej, Glutén

Allergén: Tej Glutén, Szója

Allergén: Tej, Glutén

Allergén: Glutén

Ebéd

Rizsszem leves

Rakott cukkini

Mézes puszedli

Barack gyümölcslé
Sajtos-csirkés korong
Zöldbabfőzelék
Rozskenyér
Meggyes rétes

Mészáros leves

Túrós tészta

Narancs

Zöldségleves
Vagdalt pogácsa
Burgonyafőzelék
Teljes kiörlésű rúd
Banán

Tejszínes almaleves

Gombás csirkemell
Rizs

Allergén: Tej, Glutén, Tojás

Allergén: Tej, Glutén,

Allergén: Tej

Allergén: Tej, Glutén, Tojás

Allergén: Tej, Glutén

Uzsonna

Tejszínhabos puding
Magos rúd

Olasz felvágott
Teljes kiörlésű rúd
Kígyóuborka

Tejberizs
Vincellér rúd

Csirkemell sonka
Császárzsemle
Póréhagyma

Kefir
Tejes kifli
Kivi

Allergén: Tej, Glutén, Szója, Szezámmag

Allergén: Glutén, Szója

Allergén: Glutén, Szója, Szezámmag, Mustár

Allergén: Glutén

Allergén: Tej, Glutén

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk


Régebbi hírek >>>

eXTReMe Tracker